Statutul Asociatiei

I.     PRINCIPII GENERALE

Art.1.(1)  ANCMRR Filiala Judetului Ilfov este persoana juridica romana de drept privat, de utilitate publica, (H.G. 20/15.01.2004 publicata in M.O. 104/2004) independenta, democratica, apolitica, nonprofit si deschisa, care cuprinde cadrele militare aflate in rezerva si in retragere provenite din Sistemul Public de Aparare al tarii noastre.

(2) ANCMRR Filiala Judetului Ilfov este parte componenta a Asociatiei Nationale a Cadrelor Militare in Rezerva si in Retragere (A.N.C.M.R.R.) „Alexandru Ioan Cuza. Filiala Judetului Ilfov este in subordonarea si coordonarea directaa Biroului Executiv Central al A.N.C.M.R.R.

(3) ANCMRR Filiala Judetului Ilfov are sediul in orasul Voluntari, str. Tudor Vladimirescu nr. 40, judetul Ilfov.

(4) Durata de functionare a Asociatiei este nedeterminata.

Art.2.  Deviza filialei este : PATRIE – ONOARE – DEMNITATE.

Art.3.  ANCMRR Filiala Judetului Ilfov nu este angajata politic si nu desfasoara activitati in favoarea sau in defavoarea vreunui partid politic sau organizatie politica. Poate insa solicita sprijinul acestora in initirea, sustinerea sau promovarea unor legi si acte normative ce vizeaza protectia sociala a cadrelor militate in rezerva si in retragere. Asociatia poate sa sustina candidatii independent pentru Comisiile locale si Parlamentul Romaniei.

Art.4.  Scopul Asociatiei

ANCMRR  Ilfov reprezinta si apara interesele si drepturile cadrelor militare in rezerva si in retragere, ale familiilor acestora, in relatiile cu autoritatile si institutiile publice, central si locale, precum si cu alte institutii si organizatii similare din tara si din strainatate. In sprijinul devizei asumate, realizeaza cerintele necesare colaborariicu structurile administrative ale judetului Ilfov in vederea infaptuirii aspiratiilor si nevoilor in domeniile military si de protectie sociala.

Art.5. Obiectivele Asociatiei

 • 1. Contribuie, in cadrul organismelor A.N.C.M.R.R., la intarirea capacitatii operationale a Armatei Romaniei, la dezvoltarea gandirii militare romanesti, prin:
 • Participari la elaborarea de studii si concept pe temeprivind doctrina si arta militara;
 • Propuneri la proiecte de regulamente si alte acte normative cu caracter militar;
 • Editarea de lucrari memorialistice si de alta natura specific asociatiei din care face parte;
 • Stimularea cercetarii stiintifice de specialitate, precum si a pregatirii masteranzilor si a doctoranzilor in domeniul stiintei militare;
 • 2. Promoveaza valorile civile ale statului de drept, intarirea relatiilor societatii civile cu armata si sprijina actiunile comunitatiilor locale.
 • 3. Tine o stransa legatura cu unitatile militare ale Ministerului Apararii Nationale situate in judetul Ilfov si promoveaza sentimentele de camaraderie dintre cadreale militare in rezerva si in retragere si cadrele militare aflate in activitate.
 • 4. Participa la educarea tineretului in spiritual dragostei fata de patrie, de trecutul glorios al poporului roman si de traditiile armatei.
 • 5. Contribuie la respectarea si apararea de catre membrii filialei a onoarei si demnitatii.
 • 6. Contribuie la cultivarea trecutului national si military al poporului roman, la comemorarea evenimentelor si personalitatilor istorice ale patriei si armatei sale, se implica in actiunile de identificare si conservare a monumentelor si locurilor de cinstire a eroilor patriei.
 • 7. Actioneaza permanent, in cadrul A.N.C.M.R.R. si pe plan local cu sprijinul institutiilor abilitate pentru imbunatatirea protectiei sociale a cadrelor militare in rezerva si in retragere, precum si a familiilor acestora.
 • 8. Sprijina actiunile de intretinere a cimitirelor (parcelelor) militare si de constituire a altora noi pe raza teritoriala a acestora.
 • 9. Acorda consultanta membrilor filialei in problemele ce privesc drepturile si obligatiile cetatenesti ale acestora.
 • 10. Realizeaza si dezvolta relatiile de colaborare cu filialele A.N.C.M.R.R. de pe raza judetului Ilfov.
 • 11. Prezinta imaginea corecta a actiunilor filialei, viata cadrelor militare in rezerva si in retragere in sociatatea romaneasca, printr-o comunicare permanenta cu mass-media.
 • 12. Respecta cerintele ordinii si disciplinei militare specific institutiei militare, normele de pastrare a ordinei publice si a bunelor maniere.
 • 13. Promoveaza valorile fundamentale ale democratiei si statului de drept, interesele si simbolurile nationale ale Romaniei.

II. MEMBRII ANCMRR  Ilfov

Art.6. Filiala cuprinde membri, membri de onoare si membri sustinatori ( simpatizanti).

(1) Membrii filialei pot fi cadre militare din randul generalilor(amiralilor), ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor in rezerva si in retragere din Ministerul Apararii, al sotiilor(sotilor), vaduve(i), care solicita individual, in scris, calitatea de membru, recunosc si se oblige sa respecte Statutul filialei.

(2) Pot fi membri ai Asociatiei si cadrele militare in rezerva si in retragere din celelalte structure ale sistemului de aparare, ordine publica si siguranta nationala de pe teritoriul Judetului Ilfov, dar numai acolo unde nu functioneaza alte forme alte forme de asociere locala proprii.

(3) Membrii de onoare pot fi:

a) presedintii de filial care au indeplinit functii in doua mandate consecutive sau in cel putin trei, prin alternanta;

b) membrii filialei care, timp indelungat, au indeplinit functii de raspundere in subfiliale, filial si la nivel central, s-au remarcat in indeplinirea obiectivelor si cresterea prestigiului acesteia;

c) personae fizice care nu sunt membrii, dar s-au remarcat prin contributii importante in domeniul apararii si prin sprijinul acordat filialei in rezolvarea obiectivelor sale.

Acestia pot lua parte, ca invitati, la activitati in cadrul asociatiei. Ei nu au obligatia de a plati cotizatia de membru.

Titlul de membru de onoare se acorda de catre Biroul Executiv Central al Asociatiei Nationale A.N.C.M.R.R. la propunerea intemeiata a filialelor.

(3) Membrii sustinatori (simpatizanti) pot fi personae fizice si juridice care impartasesc idealurile Asociatiei si Filialei si consimt sa sprijine moral, material sau financiar activitatile Asociatieisi filialelor, fara a fi obligati sa plateasca cotizatia de membru. Acest titlu se acorda de conducerea structurilor respective.

Art.7. (1)  Calitatea de membru al filialei este atestata prin legitimatie-tip, eliberata de filiala sub semnatura presedintelui si sigiliul acestuia.

(2)  Calitatea de membru al filialei este personala si inalienabila.

Art.8.  Indatoririle membrilor ANCMRR  Ilfov

(1)   Sa respecte si sa indeplineasca prevederile Statutului filialei, hotararile organelor de conducere. In cazul detinerii de functii de conducere sau de consilieri in structurile central si de colaboratori in structurile teritoriale, sa actioneze cu raspundere, competenta si operativitate pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.

(2)   Sa militeze in toate imprejurarile pentru intarirea unitatii Asociatiei si sa actioneze pentru coeziunea propriei structure organizatorice , sa combata incercarile de destabilizare sau defaimare a acesteia.

(3)   Sa contribuie, prin modalitati specific filialei, la intarirea capacitatii de aparare a tarii si la indeplinirea catre armata a rolului sau de garant al suveranitatii si integritatii teritoriale ale tarii si a democratiei constitutionale.

(4)    Sa ia atitudine ferma impotriva tuturor actiunilor si manifestarilor care aduc atingere sau prejudicii interesului national, statului de drept, sistemului democratic si prestigiului armatei.

(5)    Sa actioneze permanent pentinerea si ridicarea prestigiului filialei, sa-I propage scopurile si obiectivele si sa-I fie reprezentanti demni in viata sociala; sa nu se implice in activitati care contravin demnitatii, onoarei, si normelor de comportare civica.

(6)   Sa-si exprime civilizat, individual si in cadru organizat punctul de vedere si propunerile privind modul in care Organul central si Filiala din care fac parte duc la indeplinire prevederile Statutului, obiectivele si masurile stabilite, dar sa se abtina de a acorda interviuri sau de a face declaratii prin mass-media in numele Filialei, daca nu au fost mandatati de conducerea acesteia.

(7)   Sa nu desfasoare in cadrul Filialei activitati cu caracter politic sau de racolare de membrii pentru diferite partide sau organizatii politice.

(8)   Sa participle activ la adunari(sedinte) si activitati, sa cotizeze potrivit reglementarilor stabilite sis a atraga noi membrii in randul Filialei.

Art.9.  Drepturile membrilor ANCMRR  Ilfov

1)      Sa aleaga si sa fie alesi in organelle de conducere ale Filialei si la nivel central.

2)      Sa beneficieze de drepturile si inlesnirile stabilite prin acte normative in vigoare.

3)      Pot fi avansate in gradele urmatoare la propunerea filialei din teritoriu si a conducerii Asociatiei, potrivit prevederile Statutului Cadrelor Militare si a criteriilor aprobate de Ministerul Apararii.

4)      Sa fie informati oportun supra demersurilor si activitatilor organelor de conducere central ale A.N.C.M.R.R. si ale Filialei precum si asupra situatiei politico-militare interne si international.

5)      Sa contribuie, prin propuneri si prin activitatea personala, la adoptarea hotararilor Filialei si la nivel central in cazul A.N.C.M.R.R., precum si la ducerea lor la indeplinire.

6)      Sa se adreseze in nume propriu conducerii filialei, precum si organelor de conducere superioare ale Asociatiei pentru a fi sprijiniti in rezolvarea unor problem privind conditiile de viata, asistenta medicala si obtinerea unor drepturi care li se cuvin.

7)      Sa devina membri ai Casei de ajutor reciproc ale cadrelor militare in rezerva si in retragere(C.A.R.-P.M.), din judetul Ilfov, ai unitatilor cu profil economic din cadrul Filialei sis a beneficieze de facilitatile oferite de acestea.

8)      Sa fie sprijinite familiile celor decedati Pentru inhumare in cimitire militate(civile) si in organizarea de funeralii cu onoruri militare potrivit reglementarilor in vigoare si ritualului religios de care a apartinut decedatul.

Art.10.

(1)   Membrii Filialei care sunt si membrii ai diferitelor partide politice nu pot face parte din organele de conducere ale acesteia.

(2)   In cazul in care, pe timpul mandatului, se inscriu intr-un partid politic au obligatia sa informeze Filiala si sa demisioneze din functiile detinute.

Art.11.

(1)   Incetarea calitatii de membru poate avea loc numai cu respectarea prevederilor statutare, in urmatoarele conditii:

a)      La cererea personala scrisa;

b)      Pentru neplata cotizatiei pe o durata mai mare de doi ani;

c)      In cazul incalcarii prevederilor statutare si a devizei a Filialei;

d)     In cazul unei condamnari penale ramase definitive si irevocabila;

e)      In caz de deces;

(2)   Incetarea calitatii de membru al Filialei se hotaraste de organele care au aprobat acordare acesteia.

(3)   Pentru motivele mentionate la literele b,c, si d, incetarea calitatii de membru se poate hotara de Adunarea Generala a ANCMRR  Ilfov , de Comitetul Asociatiei sau de Biroul Executiv Central al Asociatiei. Scoaterea din evidenta se va face in prezenta celui in cauza si numai in situatie de refuz- in lipsa acestuia.

(4)   Persoana care considera ca incetarea calitatii de membru este nejustificata poate face contestatie la structura imediat superioara celei care a adoptat hotararea; aceasta poate mentine sau anula hotararea respectiva.

III. STRUCTURA SI LOCUL  FILIALEIIN CADRUL A.N.C.M.R.R.

Art.12. Asociatia Nationala a Cadrelor Militare in Rezerva si in Retragere este constituita pe principiul administrativ-teritorial reprezentand la nivelul judetului Ilfov, elemente structural de baza ale Asociatiei.

(1)   ANCMRR Filiala Judetului Ilfov din cadrul A.N.C.M.R.R. este structura cu personalitate juridica, de interes public, care poate incheia in nume propriu, acte juridice in conditiile stabilite de Asociatie prin actul constitutive al Filialei, pe baza aprobarii prealabile a esalonului superior.

(2)   Filiala se constituie prin hotarare a Adunarii Generale a Filialei conform prevederilor legislatiei in vigoare. Personalitatea juridica se dobandeste de la data inscrierii Filialei in registrul asociatiilor si fundatiilor existent la Judecatoria judetului Ilfov.

(3)   Inscrierea Filialei se face conform prevederilor legale in vigoare.

Art.13.

(1)   Filiala are dreptul sa ia hotarari proprii cu respectarea prevederilor statutare, sa stabileasca relatii cu organizatiile si institutiile administrative locale si centrale.

Demersurile Filialei catre institutiile si organizatiile centrale precum si declaratiile de principii dorite a fi difuzate prin mass-media, in problem de interes general, se fac numai prin Biroul Executiv Central al A.N.C.M.R.R. de catre purtatorul de cuvant. Membrii filialei se pot adresa mass-mediei numai in nume propriu.

Art.14. ORGANELE DE CONDUCERE

(1)   Organele de conducere ale Filialei sunt: Adunarea Generala, Comitetul si Biroul Executiv.

Art.15. Organele de conducere ale Filialei isi desfasoara activitatea si adopta hotarari in mod democratic pe baza votului liber exprimat.

(1)   Se considera statutara Adunarea generala anuala a Filialei daca sunt prezenti cei prevazuti a participa conform normelor de reprezentare stabilite de catre conducerea structurilor respective(Comitetul Filialei-Biroul Executiv).

(2)   Hotararile sunt valabile daca au fost adoptate cu votul majoritatii celor prezenti cu drept de vot.

Art.16. Adunarea Generala anuala a Filialei este organul de conducere in plan teritorial si are urmatoarele atributii:

(1)   Analizeaza activitatea Comitetului si a Biroului executive de la ultima Adunare generala si propune masurile corespunzatoare pentru imbunatatirea muncii.

(2)   Stabileste obiectivele pentru urmatoarele 12 luni si aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul urmator.

(3)   Alege o data la patru ani , prin vot deschi, Comitetul, delegatii la Conferinta Nationala si numeste Comisia de cenzori.

(4)   Adunarea generala anuala poate completa componenta Comitetului si a Comisiei de cenzori atunci cand situatia o impune.

(5)   La cererea a cel putin 50% din membrii Filiarei, sau ca urmare a hotararii Biroului Executiv Central al A.N.C.M.R.R., poate fi convocata Adunarea Generala extraordinara a Filialei cu atributii partiale sau totale.

(6)   Pentru obtinerea personalitatii juridice adopta propriul Statut, in concordant cu Statutul Asociatiei Nationale si poate aduce modificari acestuia in functie de modificarile survenite in Statutul Asociatiei.

Art.17. Adunarea Generala a ANCMRR  Ilfov se constituie:

a)      Potrivit normelor de reprezentare dupa criteriile hotarate de catre comitetul Filialei.

b)      La Adunarea Generala anuala a Filialei pot participa, ca invitate, persoanele stabilite de Comitet.

Art.18. Comitetul Filialei este organul de conducere in intervalul dintre adunarile generale; El se intruneste cand este necesar, fara a depasi intervalul de trei luni. Acesta se compune din cel mult 31 membrii si 4 supleanti.

Art.19. Comitetul are urmatoarele atributii:

a)      La prima sedinta dupa constituire, alege presedintele, prim-vicepresedintele, vicepresedintii, secretarul executive al Filialei si Biroul Executiv. Votul este deschis sau secret, dupa cum hotaraste Comitetul.

b)      Presedintele Comitetului este si presedintele Filialei.

c)      Comitetul se intruneste, de regula, la interval de doua-trei luni in cadrul sedintelor pentru a analiza activitatea filialei, a Biroului executiv si a stabili masurile corespunzatoare.

d)     Indruma si analizeaza semestrial activitatea membrilor Filialei din conducerea C.A.R.-P.M.si a altor unitati de intrajutorare sau cu profil economic din cadrul acesteia.

e)      Atunci cand este necesar, poate complete (inlocui), prin vot deschis, parte din persoanele mentionate la aliniatul 1.

Art.20. Biroul Executiv asigura conducerea curenta a Filialei, intrunindu-se lunar si ori de cate ori este necesar.

Se compune din cel mult 11 membrii, in acest numar fiind inclusi presedintele, prim-vicepresedintele, vicepresedintii, secretarul executiv al filialei si alti membrii ai Comitetului.

Art.21. Biroul Executiv al ANCMRR  Ilfov are urmatoarele atributii:

1)      Primeste membrii in filial pe baza de adeziune scrisa (model al Asociatiei), elibereaza legitimatii de membru, tine evident acestora, incaseaza taxe de inscriere si cotizatia stabilita.

2)      Ia masuri si actioneaza pentru indeplinirea prevederilor Statutului, a hotararilor organelor de conducere superioare si ale celor proprii.

3)      Pregateste si tine adunari generale lunare( trimestriale) cu membrii din ANCMRR  Ilfov, in scopul informarii privind hotararile si masurile adoptate in cadrul Asociatiei si la nivelul Filialei, precum si prin prezentarea unor expuneri cu character militar, social, economic, cultural, aniversari etc.

4)      Initiaza actiuni pentru realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei si ale Filialei.

5)      Stabileste obiectivele si sarcinile Filialei pentru fiecare an calendaristic si masurile pentru relizarea lor.

6)      Organizeaza Adunarile Generale si sedintele Comitetului, propune ordinea de zi, pregateste si aproba documentele necesare desfasurarii acestora.

7)      Reprezinta Filiala in relatiile cu organele locale, institutiile civile si unitatile militare din teritoriul judetului Ilfov.

8)      Analizeaza lunar situatia primirilor de noi membri, ia masuri pentru cresterea numarului acestora si activizarea restantierilor la plata cotizatiei.

9)      Analizeaza lunar executia bugetului de venituri si cheltuieli, iar periodic, modul cum se administreaza patrimonial si fondurile Filialei.

Art.22.

1)      Pentru alegerea in functii de conducere la nivelul ANCMRR  Ilfov, se propun mai multe candidaturi; candidatii propusi trebuie sa fie din toate categoriile de membrii(generali, ofiteri cu grade militare diferite, maistri militari, subofiteri, barbati, femei) sis a aiba o vechime de cel putinun an ca membru al filialei.

2)      Este declarat ales candidatul care a obtinut numarul cel mai mare de voturi exprimate.

3)      Rezultatul alegerilor se consemneaza in procesul –verbal al Adunarii Generale.

4)      In toate cazurile unde votul este secret se alege o comisie pentru numarea  voturilor.

Art.23. Dezbaterile si confruntarile de opinii in procesul de conducere si in cadrul ANCMRR  Ilfov se vor caracteriza prin politete militara si respect reciproc.

Art. 24. Pentru desfasurarea activitatilor in mod continuu si operativ, la nivelul Filialei se constituie un aparat de lucru ale carei atributii se stabilesc printr-un regulament intern de functionare care se aproba de Biroul Executiv al Filialei.

Art.25. Activitatea organelor de conducere ale Filialei trebuie sa se caracterizeze prin operativitate, perseverenta si transparent, asigurandu-se informarea membrilor  asupra masurilor luate si a stadiului rezolvarii acestora.

Art.26. Indeplinirea hotararilor organelor ierarhice superioare si proprii, actiunile ferme pentru stabilirea celor mai eficiente masuri de punere in aplicare a acestora, precum si prezentarea, in mod deschis si civilizat, a opiniilor si propunerilor, constituie fundamentul disciplinei in cadrul Asociatiei.

IV. ACTIVITATEA FINANCIAR CONTABILA

Art. 27. Activitatea economico -financiar-contabila a  ANCMRR  Ilfov se desfasoara in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare si ale prezentului Statut.

Art.28. Mijloacele financiare ale ANCMRR  Ilfov provin din:

a)      Taxa de inscriere si cotizatiile lunare depuse de membrii;

b)      Dobanzi bancare pentru sumele depozitate in cont;

c)      Contributia C.A.R.-P.M. si a altor unitati cu profil economic;

d)     Alocatii de la bugetul primariilor aflate pe raza judetului Ilfov;

e)      Donatii si sponsorizari;

f)       Fonduri de la bugetul de stat pentru ajutoare materiale ce se acorda prin Asociatie membrilor Filialei aflati in situatii de dificultate;

g)      Alte surse de venit : reviste, carti, insigne, medalii, diplome etc. distribuite la cerere, contra cost, filialelor ( subfilialelor) din teritoriu;

h)      2% din impozitele salariatilor conform Legii 571/2003;

Art.29. Cuantumul taxei de inscriere si al cotizatiei lunare se stabileste de catre Organul Superior al Filialei si este obligatoriu pentru toate filialele si toti membrii filialei.

Art. 30.

1)      Suma incasata din taxa de inscriere si cotizatiile lunare se repartizeaza astfel : 75% se retine de filial iar 25% se vireaza la fondul centralizat al Asociatiei.

2)      Sumele din taxa de inscriere si cotizatii ce intra in fondul centralizat al Asociatiei se vireaza trimestrial , pana la 15 ale primei luni din trimestrul urmator.

Art. 31. Mijloacele banesti existente la un moment dat in contul curent sau depozite la banci(CEC) si in casa, dupa efectuarea platilor , impreuna cu bunurile si obiectivele de inventar, constituie patrimoniul Filialei.

Art. 32.

1)      Filial desfasoara activitatea financiar-contabila pe baza bugetului de venituri si cheltuieli intocmit anual;

2)      Bugetul de venituri si cheltuieli al ANCMRR  Ilfov se intocmeste  de Biroul Executiv si se supune aprobarii Adunarii Generale;

Art. 33. Situatiile financiare anuale se vor intocmi si depune la institutiile abilitate , potrivit normelor elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor Publice si a dispozitiilor Asociatiei.

Art.34. Mijloacele banesti ale ANCMRR  Ilfov se pastreaza in cont la banca(CEC).

Art.35. Cheltuielile se efectueaza in limita sumelor prevazute de Bugetul de venituri si cheltuieli pe baza de acte justificative legale, cu viza compartimentului financiar-contabil si cu aprobarea presedintelui Filialei.

Art.36.

1)      Membrii organelor de conducere ale Filialei, ai aparatului de lucru isi desfasoara activitatea pe baza de voluntariat. Acestia primesc periodic stimulente in bani, obiecte si diploma, decontarea cheltuielilor de delegare pe timpul deplasarii in interesul ANCMRR  Ilfov precum si decontarea abonamentelor pe mijloacele de transport in comun.

2)      Personalul care desfasoara activitati permanente si nu este ales in organele de conducere, beneficiaza de drepturile prevazute personalului incadrat in munca potrivit de Biroul Executiv al Filialei si validat de Adunarea Generala.

3)      Valoarea stimulentelor in bani si obiecte, precum si cuantumul indemnizatiilor se stabilesc in sedintele Biroului Executiv al Filialei.

V. COMISIA DE CENZORI

Art.37.

1)      Pentru indrumarea si controlul activitatii financiar- contabile functioneaza Comisia  de cenzori numita de Adunarea Generala anuala. Aceasta isi desfasoara activitatea conform legislatiei in domeniu.

2)      Persoanele care vor fi alese in acest organ trebuie sa fie membri ai Filialei(A.N.C.M.R.R.), sa posede studii economice ori juridice sis a fi lucrat, de regula , in functii cu acest profil.

Art.38.

(1)   Comisia de cenzori ai ANCMRR  Ilfov este compusa din trei membrii. Comisia isi alege , prin vot deschis, un presedinte.

Art.39. Membrii Comisiei de cenzori nu sunt membrii ai Consiliului si nu pot indeplini alte functii in organele de conducere ale acesteia.

Art.40. Presedintele Comisiei de cenzori participa, fara drept de vot, la sedintele Biroului Executiv si Comitetului ANCMRR  Ilfov , ceilalti membrii pot participa la sedintele acestor organe tot fara drept de vot.

Art.41. Atributiile principale ale Comisiei de Cenzori:

 1. Verifica gestiunea financiar -contabila lunar si ori de cate ori situatia o impune, iar rezultatul se consemneaza intr-un proces-verbal care se va analiza in sedintele Comitetului ANCMRR  Ilfov, cu participarea Comisiei de cenzori respective.
 2. Vegheaza ca prevederile legilor, ordonantelor guvernamentale, precum si Hotararile Conferintei  Nationale ale Asociatiei, ale Consiliului director precum si ale Adunarii generale anuale sa fie aplicate corectsi sa fierespectate.
 3. Cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea Filialei, sa controleze daca bilantul contabil este legal intocmit, in concordant cu balanta de verificare , cu reglementarile in vigoare si daca evaluarea patrimoniului Filialei este conform legislatiei.
 4. Verifica sursele veniturilor si destinatiile cheltuielilor, precum si modul de utilizare si justificare a acestora.
 5. Verifica rezultatele inventarierii fondurilor si bunurilor material.
 6. Verifica situatia debitorilor si creditorilor si propune masuri de stingere a litigiilor.
 7. Verifica sesizarile in scris cu privire la activitatea financiar-contabila a Filialei si propune modalitatile de rezolvare conform legislatiei.
 8. Prezinta raportul de activitate la Conferinta Nationala a Asociatiei, respectiv la Adunarea Generala anuala a Filialei.

VI. DISPOZITII FINALE

Art.42.Prevederile prezentului Statut sunt obligatorii pentru toti membrii ANCMRR  Filiala Judetului Ilfov si pentru organelle de conducere pe intreaga scara ierarhica.

Art.43. Ziua Asociatiei Cadrelor Militare in Rezerva si in Retragere este 31 mai, data reinfiintarii sale in 1990.Art.44.

 1. (1)   Adunarea generala anuala a ANCMRR  Ilfovpoate hotara, cu acordul Biroului Executiv Central, dizolvarea ori restructurarea filialei, prin votul deschis a cel putin 2/3 din numarul membrilor prezenti.(2)   In caz de abateri grave de la prevederile statutului sau pentru nevoi de imbunatatire a unor structuri teritoriale, dizolvarea ori restructurarea Filialei poate fi hotarata si de Consiliul Director cu votul deschis a cel putin 2/3 din numarul membrilor acestuia.(3)   In aceste situatii , destinatia patrimoniului ramas se va hotara de Conferinta Nationala pentru Asociatie si de Consiliul Director al A.N.C.M.R.R. pentru filiala desfiintata, respectand prevederile legale.(4)   In toate cazurile de dizolvare prevazute la alineatele 1 si 2, hotararile adoptate se depun la instantele competente.