Arhivă | martie 2017

Adunarea Generala Anuala a Asociatiei

Joi,30 martie 2017, la Casa de Cultura a orașului Voluntari, a avut loc Adunarea Generală Anuală a ANCMRR „ Alexandru Ioan Cuza”- Filiala judetului Ilfov.

La acest eveniment au participat în calitate de invitați : – din partea A.N.C.M.R.R Central , domnii prim-vicepreşedinte gl.lt.(r) DUMITRESCU VICTOR, gl.bg.ing. (r) GÂRLEA GHEORGHE ,președintele Comisiei de analiză a respectării prevederilor Statutului , col(r) RADUCU VASILE; – din partea Centrului Militar judetean Ilfov , Col.MIRCEA MIHAI; – din partea Primariei orașului Voluntari , domnul consilier VASILE TAUTU; – din partea A.N.C.M.R.R. Sector 6 , domnii gl.bg.(r) CHIOTEA presedintele asociatiei si gl.mr.(r) SOVAR GHORGHE vicepresedintele A.N.C.M.R.R Sector 6.

În cuvântul de deschidere, președintele asociatiei col.ing.(r) IONITA STELICA, a prezentat invitații, programul de desfăşurare al adunării .

Col IONITA STELICA în prezentarea Raportului de activitate pe anul 2016 a trecut în revistă principalele activităţi desfăşurate de membrii asociaţiei.

Au fost aprobate Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017, Programul de activitati pe anul 2017

Au fost discutate problemele curente ale Asociatie.

Alăturat prezentam câteva fotografii din timpul activităţii.

Foto GAVRILA MARIAN –marianfoto50@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTALNIRE PERIODICA

In data de 15 martie 2017 a avut loc intalnirea periodica de lucru a Centrului Militar Judetean Ilfov cu Asociatia Nationala a Cadrelor Militare in Rezerva si in Retragere, Filiala Judetului Ilfov – A.N.C.M.R.R.ILFOV – si Asociatia Veteranilor de Razboi, filiala Judetului Ilfov.

Cu aceasta ocazie, s-au discutat noutatile si modificarile legislative ce privesc personalul militar in rezerva si in retragere precum si veteranii de razboi.

Din partea Centrului Militar Ilfov au participat domnii Lt.col. MACOVEI EUGEN si Lt.col. MIHAI MIRCEA.

Foto GAVRILA MARIAN – marianfoto50@gmail.com