Arhivă | aprilie 2013

Ziua Veteranilor de razboi

ANCMRRILFOV-Eroi Voluntari            Ca in fiecare an, Primaria si Consiliul local al orasului Voluntari au omagiat, pe cei care au luptat si au pus dragostea de patrie mai presus de viata lor, printr-o ceremonie de depuneri de coroane de flori la monumentul Eroilor Voluntari din Parcul central al orasului Voluntari. La activitate au participat membrii ai Asociatiei Veteranilor de razboi, membrii ai Consiliului Local, membrii ai Asociatiei Nationale a cadrelor Militare in Rezerva si in Retragere – A.N.C.M.R.R.- filiala judetului Ilfov, locuitori ai orasului Voluntari, invitati.

            Ceremonia se deschide prin intonarea Imnului de Stat. Este tinut un moment de reculegere si adanca recunostinta eroilor disparuti.

          In continuare domnul col.ing.(r) Ionita Stelica, presedintele A.N.C.M.R.R. ILFOV,  prezinta importanta acestei zile pentru neamul romanesc. În 29 aprilie 1902, prin Înalt Decret Regal, regele Carol I al României a atribuit calitatea de” veterani de război ” foştilor luptători pe front, participanţi la Războiul de Independenţă, din 1877-1878. „Ziua Veteranilor de Război” a fost instituită la 29 aprilie, prin H.G. 1222 din 10 octombrie 2007. Domnul colonel a subliniat in cuvantarea domniei sale, faptul ca trebuie să nu uităm că cinstirea veteranilor, a celor care s-au jertfit pentru România sunt datorii sacre ale statului şi ale fiecărui cetăţean.

Sunt aduse multumiri Primariei,  domnului primar Pandele Florentin , pentru sprijinul adus in organizarea acestei ceremonii.

Ceremonia se incheie cu depuneri de coroane de flori , din partea Primariei si a Consiliului Local , A.N.C.M.R.R. Filiala Ilfov si Asociatiei Veteranilor de razboi.

(FOTO in curand)

Adunarea Generală a Filialei ILFOV a A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza”


            Joi,11 aprilie ora 12, a avut loc la Casa de Cultura din orasul Voluntari, Adunarea Generală pentru dare de seamă și  alegerea noului organ de conducere pentru următorii patru ani a Asociației Județene Ilfov  a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere “Alexandru Ioan Cuza”.

          La eveniment au participat in calitate de  invitaţi:  – din partea Consiliului  Director a A.N.C.M.R.R. gl. brg.ing.(r)  Garlea Gheorghe, gl. brg.ing. (r) Cristache Gheorghe;

                                                                                              – din partea filialei Sectorului 6 a A.N.C.M.R.R. col. ing.(r) Tamba Stefan ;

                                                                                              – din partea Consiliului Local al orasului Voluntari  si presedinte al Asociatiei Seniorilor din orasul Voluntari domnul Vasile Tautu;

          Desfasurata o dată la patru ani, la incheierea mandatului comitetului si biroului permanent , Adunarea Generală din acest an a prelungit in unanimitate de voturi mandatul președintelui Col.ing.(r) Ionita Stelica și a ales prin vot componenta Comitetului Director al Asociației Județene Ilfov  a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere “Alexandru Ioan Cuza”.

          Raportul de activitate susţinut de catre domnul col.ing.(r) Ionita Stelica, Preşedintele Filialei Ilfov a A.N.C.M.R.R. a analizat stadiul îndeplinirii sarcinilor pe perioada de la primirea mandatului si pana in prezent , structura organizatorică, protecţia socială a cadrelor militare în rezervă şi în retragere . De asemenea, au fost prezentate și obiectivele pentru perioada următoare, în intervalul 2013-2017. A evidenţiat necesitatea creşterii numărului de cadre militare în rezervă şi în retragere, prin atragerea de noi membrii, atât dintre cei care încă nu s-au înscris în asociaţie, cât şi din rândul soţiilor cadrelor militare.

          Sedinta a  continuat cu prezentarea situației economico-financiare a Asociației, sustinuta de catre domnul lt.(r) Mitroi Marian, iar domnul Lt.col. (r) Romeo Marcon a prezentat Raportul Comisiei de Cenzori.

          În continuare, discuţiile putate au evidenţiat necesitatea unirii forţelor tuturor membrilor Asociației Județene Ilfov  a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere “Alexandru Ioan Cuza “ pentru ca aceasta să fie cu adevărat o forţă demnă de a fi luată în seamă atunci când se dezbat probleme ce privesc viaţa cadrelor militare în rezervă şi în retragere sau când potenţialul creativ al asociaţiei poate sluji intereselor locale sau naţionale.

La această adunare generală au participat un numar de 63 de membrii ai Asociației și soții ale fostelor cadre militare, acum în rezervă și în retragere.

 

ancmrrilfov-img2

ancmrrilfov-img3

ancmrrilfov1

ancmrrilfov-img4

ancmrrilfov-img5

RONDELUL VISELOR

de Ioan Rațiu

Visele întind cărare,

Să vină lacrimi după dor,

Oriunde, oricum, oricare

Ar fi-nţelesul tuturor…

Pentru pleoapa ce tresare

Când glasul tremură uşor,

Visele întind cărare,

Să vină lacrimi după dor…

Fie vina cât de mare,

Întrebând umbre dacă dor

Printre clipe temătoare,

Cât viaţa cere ajutor…

Visele întind cărare…

Rondelul viselor

COLABORARE

COLABORAREA  A.N.C.M.R.R.

CU STRUCTURILE SIMILARE DIN SISTEMUL APARARII ORDINII PUBLICE SI SIGURANTEI NATIONALE

Maior(r) Ion Daniel – Departamentul militar al A.N.C.M.R.R.

          Colaborarea cu asociatiile similare ale cadrelor militare in rezerva si in retragere din Sistemul de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala, a constituit o preocupare permanenta a conducerii asociatiei, cerinta cuprinsa si in Statutul A.N.C.M.R.R. , menita sa conduca la realizarea de contacte si schimburi de experienta cu acestea, la cunoasterea reciproca a scopurilor si obiectivelor proprii , ale fiecarei structuri.

          Pe parcurs, dupa depasirea perioadelor de cunoastere reciproca , au aparut si s-au dezvoltat premisele unor colaborari stabile, in vederea atingerii unor scopuri comune ale cadrelor militare in rezerva si in retragere , in special cele privind protejarea drepturilor legitime ale acestora.

          In prezent aceasta colaborare exista si se manifesta pe directii de actiune, astfel : colaborarea in vederea sustinerii unor actiuni comune pentru obtinerea sau apararea unor drepturi;  consultari colective si bilaterale, in scopul formularii unor puncte de vedere privind abordarea problemelor de interes comun; prezentarea de propuneri , proiecte de modificare sau completare a unor legi sau acte normative specifice cadrelor militare in rezerva si in retragere si familiilor acestora; informari reciproce privind modul de interpretare a legislatiei ; cunoasterea unor initiative si activitati desfasurate de fiecare asociatie; cunoasterea si crearea in societatea civila a unor opinii favorabile acestei categorii sociale; actiuni descentralizate , pe diferite planuri si la diferite organisme, in interesul comunal cadrelor militare in rezerva si in retragere; schimb de experienta privind cooperarea asociatiilorsi filialelor acestora , pe linia protectiei sociale si asistentei medicale.

          ANCMRR- MediaAvand in vedere diversitatea obiectivelor si prevederilor statutare, precum si a reglementarilor in baza carora functioneaza aceste asociatii, a numarului de membrii si, in general , a specificului fiecaruia dintre ele, conducerea A.N.C.M.R.R. a opinat si a obtinut acordul conducerilor asociatiilor similare din Sistemul de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala, ca aceste relatii de colaborare sa aiba la baza principiile independentei si democratiei si respectarii personalitatii juridice a fiecarei asociatii in parte.

In virtutea acestor principii , activitatea de cooperare functioneaza pe baza unor protocoale intocmite anual si pe baza unor intelegeri , programe de lucru si de colaborare pe diferite problematici.

          Presedintii si conducerile asociatiilor participa la intalniri semestriale si anuale , iar atunci cand situatia o cere , ori de cate ori este nevoie. Pentru urmarirea modului de realizare a masurilor stabilite a fost creat Grupul de coordonare si indrumare operativa, organism de lucru care se intruneste semestrial sau atunci cand apar probleme urgente sau deosebite si care pregateste intalnirile presedintilor si ale conducerilor asociatiilor din sistemul la care am facut referire.

          Din cele aratate mai sus rezulta ca activitatea acestor structuri asociative are la baza interesul comun al acestora.

          In cadrul acestor relatii au fost si situatii in care A.N.C.M.R.R. nu a raspuns la unele solicitari de colaborare sau de organizare a unor actiuni ale unora dintre parti , au fost situatii in care nu s-au agreat sau acceptat toate ideile propuse , fie ca au fost apreciate ca inoportune , fie ca nu reprezentau interesele tuturor asociatiilor . Motivele unor neparticipari constau si in faptul ca intre asociatiile care coopereaza sunt unele deosebiri , rezultate din statutul si obiectivele asumate , din reglementarile si legislatia specifica ministerelor si structurilor din care provin membrii acestora ,natura relatiilor cu societatea civila, numarul filialelor si al membrilor acestora.

Cooperarea A.N.C.M.R.R. cu asociatiile cadrelor militare din Sistemul de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala , constituie un domeniu tratat cu mare atentie de reprezentantii acesteia , fiecare intalnire fiind temeinic pregatita , asigurata o documentatie precisa si reala, formulate propuneri si gasite solutii realiste.

          In cadrul aparatului de lucru al A.N.C.M.R.R. este creat Departamentul de colaborare cu asociatiile similare, cu atributii precise privind modalitatile si problematica acestei colaborari , aflat permanent in legatura cu Grupul de coordonare si indrumare operativa.

          In ultima perioada , dominata de incercarile repetate de incalcare a drepturilor legal obtinute , cooperarea cu si dintre asociatiile similare a cunoscut o intensitate deosebita.

Articol publicat in revista „Rezerva Ostirii Romane”