.

  ANCMRR ILFOV       Asociatia Nationala a Cadrelor Militare in Rezerva si in Retragere”ALEXANDRU IOAN CUZA” Filiala ILFOV

Reprezinta continuatoarea nobilelor tradiţii ale structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere atestate legal din 1925, precum şi moştenitoarea patrimoniului deţinut de acestea.

Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere Filiala ILFOV – ANCMRR ILFOV– este persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, independentă democratică, apolitică, nonprofit şi deschisă.

Deviza Asociaţiei noastre este : ,,PATRIE, ONOARE, DEMNITATE’’.


Sediul ANCMRR Filiala ILFOV
: Casa de cultura Voluntari, strada Tudor Vladimirescu nr. 40, orasul Voluntari, judetul Ilfov
Tel. 0726110528, 0758241606
E-mail : ancmrrilfov@gmail.com

ANCMRR Filiala ILFOV este o structură asociativă, constituită prin liberul consimţămînt al cadrelor militare în rezervă şi în retragere, provenite din Sistemul Public de aparare al tarii.

Asociaţia nu este angajată politic şi nu desfăşoară activităţi în favoarea sau defavoarea vreunui partid sau organizaţie politică. Poate însă solicita sprijinul acestora în iniţierea, susţinerea sau promovarea unor legi şi acte normative ce vizează protecţia socială a cadrelor militare în rezervă şi în retragere.

Scopul Asociatiei.

ANCMRR ILFOV reprezintă şi apără drepturile cadrelor militare în rezervă şi în retragere, ale familiilor acestora, în relaţiile cu M.Ap.N., cu celelalte autorităţi şi instituţii publice, centrale şi locale, precum şi cu organizaţii similare din ţară şi străinătate. În spiritul devizei asumate, realizează cerinţele cultivarii patriotismului, înfăptuirii aspiraţiilor membrilor săi în domeniul militar şi de protecţie socială.