Arhivă | martie 2016

Adunarea generală a Filialei

În data de 24 martie 2016, la Sala de festivitati din sediul Casei de Cultura a orasului Voluntari , a avut loc adunarea generală a cadrelor militare in rezerva si in retragere, filiala judetului Ilfov- A.N.C.M.R.R. Filiala ILFOV-.

La acest important eveniment  au participat in calitate de  invitaţi: gl. brg.ing.(r) RADU VLASCEANU primvicepresedintele Asociatiei Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere “Alexandru Ioan Cuza”, gl. brg.ing.(r)  GARLEA GHEORGHE presedintele Comisiei Statut si Organizare din cadrul A.N.C.M.R.R.“Alexandru Ioan Cuza”, col. ing. MORARU MARIN Comandantul Centrului Militar din judetul Ilfov, col. ing.(r) TAMBA STEFAN reprezentant din partea filialei Sectorului 6 a A.N.C.M.R.R.

Potrivit prevederilor Statutului ANCMRR , Adunarea generală a filialei, ca organ de conducere a acesteia pe plan local, analizează activitatea organelor de conducere alese: Comitet, Birou Permanent, precum şi bilanţul contabil şi propriile măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea muncii şi  Stabileşte obiectivele pentru următoarele 12 luni şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli.

    Ordinea de zi a cuprins:               

1. Analiza activităţii Biroului Filialei Ilfov a ANCMRR.
2. Prezentarea Programului de activităţi pe anul 2016.
3. Prezentarea Bilanţului financiar-contabil pe anul 2015.
4. Prezentarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016.
5. Raportul comisiei de cenzori .
6. Discuţii şi propuneri.
Președintele filialei, Col.ing (r.) IONITA STELICA a prezentat invitații, a anunțat Ordinea de zi si a făcut unele precizări privind modul de desfășurare al Adunării și timpul în care trebuie să se incadreze.  Au fost desemnați membrii  pentru intocmirea Procesului Verbal.

Inainte de inceperea sedintei s -a tinut un moment de reculegere in memoria victimelor din atentatele din BELGIA.

Presedintele asociatiei Col.ing (r.) IONITA STELICA, a prezentat Raportul de activitate al Comitetului si Biroului Permanent pe anul 2015, precum și proiectul Programului de Activități al filialei pentru anul 2016.

In  cuvantul sau, domnul gl. brg.ing.(r)  GARLEA GHEORGHE presedintele Comisiei Statut si Organizare din cadrul A.N.C.M.R.R.“Alexandru Ioan Cuza” ,  a apreciat ca A.N.C.M.R.R. filiala Ilfov este o asociație  puternică , pe care dânsul se bazează mult în desfășurarea unor activități. Apreciază participarea largă de fiecare dată a membrilor filialei la toate acțiunile organizate de asociatie si primarie .

Domnul col. ing. MORARU MARIN, Comandantul Centrului Militar din judetul Ilfov, și-a manifestat bucuria de a participa la Adunarile filialei, spunând că va colabora cu noi ca până acum, acordându-ne sprijinul în problemele solicitate .

 

dff49673-696f-49ba-9e57-bd6a8fecc3f6

ancmrrilfov2

ancmrrilfov3

ancmrrilfov4

ancmrrilfov5

ancmrrilfov6

ancmrrilfov7

ancmrrilfov9

ancmrrilfov10

ancmrrilfov11

Reuniune de informare

În ziua de  3 martie 2016, ora 10.00, a avut loc la Palatul Cercului Militar Național – Sala de Spectacole, „Reuniunea de informare cu unele preocupări curente ale conducerii A.N.C.M.R.R.” , la care au participat membrii Consiliului Director și  aparatului  central de lucru. Au fost invitate persoane cu funcții de răspundere din M.Ap.N., Academia Oamenilor de Știință din România,   Asociațiile afiliate șiAsociațiile Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Sistemul de ordine publică și siguranță națională.

Reuniunea a constat în prezentarea și analizarea următoarelor teme:

Precizări privind aplicarea procedurii de recalculare și de actualizare a pensiilor militare de stat”, având în vedere prevederile din Legea nr.223/2015, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Ordinului ministrului Apărării Naționale M 123/23.12.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea în condițiile de muncă, condiții speciale și alte condiții specifice personalului militar, precum și stadiul elaborării Ordinului comun pentru aprobarea procedurilor de recalculare și actualizare a pensiilor militare de stat.

A prezentat: col. dr. Luca CONSTANTIN, director al Casei de pensii sectoriale  din MApN. În expunerea sa, domnul colonel a dat răspuns la peste 40 de întrebări adresate de membrii filialelor A.N.C.M.R.R., precizând  în final faptul că decizia de pensie, ce va rezulta în urma recalculării, va cuprinde detaliat baza şi modul de calcul a acesteia.

  • –  „Precizări referitoare la modul de aplicare a prevederilor noului Cod”, privind „acordarea dreptului pensionarului de a dispune asupra redirecționării unei sume reprezentând  până la 2 la sută din impozitul din venitul din pensia anuală;  completarea formularului, centralizarea – la nivel de filială – și transmiterea acestuia, calcularea, reținerea și plata sumei prevăzute la art.102, alin(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare. Suma va fi destinată   susținerii financiare a activităților stabilite prin programul anual al A.N.C.M.R.R (pentru aparatul central și pentru filialele din structură), având în vedere că Asociația este organizație tip ONG, persoană juridică de interes public, entitate nonprofit şi utilitate publică.

A prezentat: colonel  Dragoş LUCAN – locţiitor al șefului Direcției Financiar – Contabile din MapN, care a  subliniat faptul că declarațiile fiscale se vor face în 2017, urmând ca în perioada următoare filiale să primească informațiile necesare.

       3 – „Posibilități de participare a filialelor A.N.C.M.R.R. la accesarea fondurilor europene”: programe și mod de finanțare. Atașat se află „INFORMAREA privind posibilitățile de utilizare de către ANCMRR a potențialului oferit  de Programele de Finanțare ale Uniunii Europene pentru perioada 2014 – 2020” .

A prezentat: cdor.(r) Constantin IFRIM.

4  –  Prezentare de carte: „Viața mareșalului Constantin PREZAN – profesia de a fi român”, autori: gl. Grigore STAMATE și col.(r) Mihai HODOROGEA.

Imagini de la eveniment, sunt prezentate in GALERIA FOTO.

      Au prezentat  autorii.