Arhive etichetă | cadre militare in rezerva si in retragere

Intalnire periodica de lucru

Conform ordinului şefului Statului Major General, comenduirile de garnizoană şi comandanţii Centrelor Militare Teritoriale, au obligaţia de a se întâlni trimestrial cu conducerile filialelor rezerviştilor militari si ale veteranilor de război .

O astfel de întâlnire a avut loc in data de 14.03 2019 la Centrul Militar Ilfov unde au participat membrii asociatiei noastre – A.N.C.M.R.R.ILFOV – si reprezentanţii Centrului Militar Judeţean: comandant CMJ Lt.col. IULIAN COSTEA, Mr. BARESCU AURICA, Sg. CHELES SIMONA.

Tematica discutiilor s-a axat pe cooperarea dintre armata activă şi cea de rezervă, cinstirea în comun a evenimentelor naţionale şi a eroilor patriei, aspecte privind mobilizarea resurselor umane şi materiale la pace şi război, sprijin pentru o viaţă demnă a pensionarilor militari si a veteranilor de război.

Cu sprijinul colegului nostru Marian Gavrila va prezentam cateva imagini.

 

 

ADUNAREA GENERALA ANUALA 2018

In data de 29 martie 2018 , la Casa de Cultura a orasului Voluntari , s-a tinut Adunarea Generala anuala a Asociatiei Nationale a Cadrelor Militare in Rezerva si Retragere filiala judetului IlfovA.N.C.M.R.R.Ilfov – , in în cadrul căreia a fost prezentat bilanţul activităţilor Biroului Permanent, a Comitetului şi a membrilor asociaţiei.
Adunarea Generală a debutat cu intonarea Imnului de Stat al României.
Sedinţa a fost condusa de preşedintele ANCMRR – Ilfov col.(r) ing. IONITA STELICA.
La Adunare au mai participat, in calitate de invitati gl.lt.(r) DUMITRESCU VICTOR, gl.bg.ing. (r) GÂRLEA GHEORGHE – din partea A.N.C.M.R.R Central ,  domnul consilier VASILE TAUTU din partea Primariei orasului Voluntari.

A urmat prezentarea programului de desfăşurare al adunării. Raportul activităţilor desfăşurate în cursul anului 2017 de către Biroul Permanent, Comitet şi membrii asociaţiei a fost prezentat de preşedintele ANCMRR – Ilfov col.(r) ing. IONITA STELICA, care a trecut în revistă principalele activităţi desfăşurate de conducerea asociaţiei si membrii acesteia in cursul anului 2017.
In cadrul discutiilor care au urmat, dupa prezentarea materialelor, s-au apreciat rezultatele pozitive, dar s-a amintit şi despre unele lipsuri, semnalate în cadrul activităţilor de organizare şi conducere a asociaţiei. Adunarea s-a încheiat cu participarea la o masă camaraderească.

Multumim pentru imagini domnului GAVRILA MARIAN – marianfoto50@gmail.com .

 

1 Decembrie 2017 – Ziua Nationala a Romaniei

Membrii asociatiei noastre, au participat în ziua de 27.11.2017, la Simpozionul dedicat aniversării  a 99 ani de la Marea Unire de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, organizat de catre Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere   “Alexandru Ioan Cuza” .

La această activitate, condusă de preşedintele A.N.C.M.R.R., Dl.gl.lt.(r) Băhnăreanu Neculai, au participat invitaţi din partea M.Ap.N., reprezentaţi ai structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă sau retragere.

Au fost prezentate mesaje si felicitări adresate rezerviştilor militari din A.N.C.M.R.R. din partea domnilor:  gl.lt.(r) Bălăceanu Virgil – preşedintele AORR,  col.(r) Gurău Petru – secretar general al Asociaţiei Cultul Eroilor ”Regina Maria”,  cpt.(r)  Marius Ghincea – prefectul jud. Ilfov şi col.(r) Lulache I. – A.C.Ch.M.R.R.

Cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, Consiliul Director al asociatiei noastre, adreseaza tuturor membrilor Asociatiei, familiilor acestora, precum si cadrelor active, cele mai calde si sincere felicitari si urari de sanatate, pace si fericire !

La Multi Ani , ROMANIA !

ACTIVITATI DEDICATE ZILEI ARMATEI 2017

În cadrul manifestărilor dedicate sărbătoririi Zilei Armatei României , Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere  „Alexandru Ioan Cuza” (ANCMRR) a organizat,în ziua de 23 octombrie 2017  la Cercul Militar Naţional un simpozion.

Simpozionul s-a desfăşurat în prezenţa unor reprezentanţi ai Preşedenţiei României, prin persoana domnului gl.mr. Mihai ŞOMORDOLEA – Secretarul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, care a prezentat din partea Preşedintelui României un Mesaj şi felicitări adresate rezerviştilor militari, din partea ministrului Apărării Naţionale a domnului Nicolae  NASTEA –Secretar de Stat şi şef al Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul şi Calitatea Vieţii Personalului care coordonează activitatea M.Ap.N. cu asociaţiile care funcţionează sub autoritatea M.Ap.N. şi elaborează, implementează politici şi programe în domeniul calităţii vieţii personalului militar în rezervă/retragere, a locţiitorului şefului Statului Major al Apărării, domnul gl.mr. Nicolae LUPULESCU – precum şi reprezentanţi ai altor structuri ale ministerului, ai Patriarhiei Ortodoxe Române, ai structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă/retragere afiliate sau cu care avem Protocoale de colaborare, precum şi similare din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională.

În cadrul simpozionului s-au prezentat informări, comunicări şi prelegeri referitoare la Armata României.

LA  MULŢI  ANI  ARMATEI  ROMÂNE!

 

 

 

 

 

(Material preluat de pe ancmrr.ro. Mulțumim pentru fotografii domnului Marian  GAVRILĂ – fotograf ANCMRR)

 

INTALNIRE PERIODICA

In data de 15 martie 2017 a avut loc intalnirea periodica de lucru a Centrului Militar Judetean Ilfov cu Asociatia Nationala a Cadrelor Militare in Rezerva si in Retragere, Filiala Judetului Ilfov – A.N.C.M.R.R.ILFOV – si Asociatia Veteranilor de Razboi, filiala Judetului Ilfov.

Cu aceasta ocazie, s-au discutat noutatile si modificarile legislative ce privesc personalul militar in rezerva si in retragere precum si veteranii de razboi.

Din partea Centrului Militar Ilfov au participat domnii Lt.col. MACOVEI EUGEN si Lt.col. MIHAI MIRCEA.

Foto GAVRILA MARIAN – marianfoto50@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIUNE COMEMORATIVA SI ANIVERSARA

Membrii asociatiei noastre , A.N.C.M.R.R. Filiala Ilfov, au participat, la invitatia Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” , care cu sprijinul unor structuri de specialitate din Ministerul Apărării Naționale – Comandamentul Logistic Întrunit și Cercul Militar Național, a organizat și desfășurat în ziua de 19 octombrie 2016 reuniunea  aniversară cu dublă semnificație: „Sărbătorirea Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice – 1 octombrie și a Zilei Armatei Române – 25 Octombrie”.

Activitatea dedicată acestor evenimente s-a desfășurat la Palatul  Cercului Militar Naţional şi a constat în:

  • Prezentarea de către președintele A.N.C.M.R.R. – domnul General(r) prof. univ. dr. Mihai ILIESCU a Mesajelor adresate rezerviștilor pensionari militari privind semnificația Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice și a sărbătoririi Zilei Armatei Române;

  • Comunicarea științifică prezentată de dl. dr. Petre Otto, cercetător științific și profesor universitar, privind „Aniversarea a 72 de ani de la eliberarea ultimei palme de pământ din România de sub ocupația ungaro – hortistă în cel de –al doilea război mondial, la 25 Octombrie 1944”;

  • Mesajele și felicitările adresate, cu această ocazie, de către Administrația Prezidențială, reprezentată de dl. mr. dr Mihai Șomordolea – Secretarul Consiliului Suprem de Apărare a Țării şi doamna  col. dr. Iulia Frăsina Tănase – Şeful Direcției Calității Vieții Personalului;

  • Mesajul Președintelui Asociației Naționale a Veteranilor de Război – domnul General (r) Marin Badea Dragnea.

Activitatea a continuat cu vizionarea unui film realizat cu ocazia aniversării a 100 de ani de la înființarea armei Artileriei și Rachetelor Antiaeriene din Armata României, de către Studioul Cinematografic a Armatei.

Va prezentam cateva imagini de la acest interesant si frumos eveniment.

LA MULȚI ANI ARMATEI  ROMÂNE !

LA MULȚI ANI REZERVIȘTI MILITARI !

                                                                                                                                              Foto MARIAN GAVRILA

                                                                                                                                               marianfoto50@gmail.com

 

ancmrrilfov1

ancmrrilfov2

ancmrrilfov3

ancmrrilfov4

ancmrrilfov5

 

ancmrrilfov6

ancmrrilfov7

 

Adunarea generală a Filialei

În data de 24 martie 2016, la Sala de festivitati din sediul Casei de Cultura a orasului Voluntari , a avut loc adunarea generală a cadrelor militare in rezerva si in retragere, filiala judetului Ilfov- A.N.C.M.R.R. Filiala ILFOV-.

La acest important eveniment  au participat in calitate de  invitaţi: gl. brg.ing.(r) RADU VLASCEANU primvicepresedintele Asociatiei Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere “Alexandru Ioan Cuza”, gl. brg.ing.(r)  GARLEA GHEORGHE presedintele Comisiei Statut si Organizare din cadrul A.N.C.M.R.R.“Alexandru Ioan Cuza”, col. ing. MORARU MARIN Comandantul Centrului Militar din judetul Ilfov, col. ing.(r) TAMBA STEFAN reprezentant din partea filialei Sectorului 6 a A.N.C.M.R.R.

Potrivit prevederilor Statutului ANCMRR , Adunarea generală a filialei, ca organ de conducere a acesteia pe plan local, analizează activitatea organelor de conducere alese: Comitet, Birou Permanent, precum şi bilanţul contabil şi propriile măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea muncii şi  Stabileşte obiectivele pentru următoarele 12 luni şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli.

    Ordinea de zi a cuprins:               

1. Analiza activităţii Biroului Filialei Ilfov a ANCMRR.
2. Prezentarea Programului de activităţi pe anul 2016.
3. Prezentarea Bilanţului financiar-contabil pe anul 2015.
4. Prezentarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016.
5. Raportul comisiei de cenzori .
6. Discuţii şi propuneri.
Președintele filialei, Col.ing (r.) IONITA STELICA a prezentat invitații, a anunțat Ordinea de zi si a făcut unele precizări privind modul de desfășurare al Adunării și timpul în care trebuie să se incadreze.  Au fost desemnați membrii  pentru intocmirea Procesului Verbal.

Inainte de inceperea sedintei s -a tinut un moment de reculegere in memoria victimelor din atentatele din BELGIA.

Presedintele asociatiei Col.ing (r.) IONITA STELICA, a prezentat Raportul de activitate al Comitetului si Biroului Permanent pe anul 2015, precum și proiectul Programului de Activități al filialei pentru anul 2016.

In  cuvantul sau, domnul gl. brg.ing.(r)  GARLEA GHEORGHE presedintele Comisiei Statut si Organizare din cadrul A.N.C.M.R.R.“Alexandru Ioan Cuza” ,  a apreciat ca A.N.C.M.R.R. filiala Ilfov este o asociație  puternică , pe care dânsul se bazează mult în desfășurarea unor activități. Apreciază participarea largă de fiecare dată a membrilor filialei la toate acțiunile organizate de asociatie si primarie .

Domnul col. ing. MORARU MARIN, Comandantul Centrului Militar din judetul Ilfov, și-a manifestat bucuria de a participa la Adunarile filialei, spunând că va colabora cu noi ca până acum, acordându-ne sprijinul în problemele solicitate .

 

dff49673-696f-49ba-9e57-bd6a8fecc3f6

ancmrrilfov2

ancmrrilfov3

ancmrrilfov4

ancmrrilfov5

ancmrrilfov6

ancmrrilfov7

ancmrrilfov9

ancmrrilfov10

ancmrrilfov11