REZERVA OSTIRII ROMANE – MAI 2013

Revista de informare, opinie si cultura, editata de Asociatia Nationala a Cadrelor Militare in Rezerva si Retragere „Alexandru Ioan Cuza „.

Rezerva_Ostirii_Romane

 

S U M A R

Editorial: În preajma unei noi Conferinţe Naţionale.

Parametrii fundamentali care dau dimensiune şi recunoaştere A.N.C.M.R.R.

Unitatea, valoare incontestabilă a A.N.C.M.R.R.

Comunicat-Apel adresat tuturor c.m.r.r. provenite din activitate în Armata României.

Protecţia socială în pas cu evenimentele.

Preocupări majore ale Departamentului Militar.

Trăsături caracteristice ale adunărilor generale

ale filialelor din acest an.

Cadrele militare în rezervă şi în retragere- prezenţă activă în viaţa cetăţii.

Preocupări în activitatea juridică.

Aprecieri onorante.

Valenţele dialogului.

Adunarea Generală la Filiala Judeţeană Sibiu.

Participarea la educareatineretului un obiectiv major al filialei noastre.

Diversitate şi eficienţă. Un şahist de top.

Relaţiile internaţionale ale A.N.C.M.R.R.-prezent şi perspective.

Curier.

Disfuncţiile sexuale. Afecţiunile prostatei.

Comoara unităţilor.

90 de ani de la înfiinţarea primei structuri a

armei chimice. Contribuţia A.C.Ch.M.R.R la cunoaşterea istoriei acesteia . .

Presăraţi pe-a lor morminte…

Să nu-i uităm pe eroii aerului.

Aerostar S.A. Bacău – 60 ani

La centenarul unui oştean Maiorul (r) IOAN FLOCA

Pagina lirică: Gl.Bg.(r) Grigore Buciu, eseist, prozator, jurnalist şi poet.

Semnal.

Miron Costin şi epoca sa.

Ameninţările hibride şi securitatea naţională.

Agresiunea psihologică – tip specific de agresiune socială.

Spălarea banilor murdari.

REMEMBER: General-maior (r) ing. Aurel Dănescu; General de bg.(r) dr. Rotaru Rudolf.

IN MEMORIAM:Aurel Vlaicu, o personalitate de necontestat a aviaţiei române şi universale.

Tematica Revistei Nr.2 / 2013

Summary

 

Editorial

 

ÎN PREAJMA

UNEI NOI CONFERINŢE NAŢIONALE

     Cea de a 7-a Conferinţă Naţională a A.N.C.M.R.R. care îşi va desfăşura lucrările în toamna acestui an se constituie într-un eveniment cu semnificaţii majore pentru cadrele militare în rezervă şi în retragere, membre ale acestei structuri asociative, a cărei legitimitate istorică, reprezentativitate, utilitate şi notorietate publică sunt bine cunoscute.

      Acest eveniment deosebit va marca cu siguranţă o nouă etapă în optimizarea activităţilor A.N.C.M.R.R., la toate nivelele, prin angajarea competenţelor, stabilirea mai exactă a priorităţilor şi utilizarea cu mai multă eficienţă a forţelor şi mijloacelor, în direcţia realizării scopului şi obiectivelor acesteia.

      Adunările Generale ale filialelor (subfilialelor), din acest an, au evidenţiat, în primul rând, faptul că la nivelul acestora se manifestă preocupări deosebite privind respectarea prevederilor statutare, consolidarea organizatorică şi întărirea unităţii, cerinţe de bază ale A.N.C.M.R.R.

     Structurile teritoriale ale A.N.C.M.R.R. sunt puternic ancorate în viaţa cetăţii şi, în marea lor majoritate, se bucură de aprecierea şi sprijinul organelor locale ale puterii şi administraţiei.Acesteaancmrrilfov img1 constituie încă o dovadă a faptului că A.N.C.M.R.R. este o structură asociativă reprezentativă, de ,,utilitate publică“, cu un statut bine definit.

      În cadrul Adunărilor Generale ale filialelor şi subfilialelor au fost alese noile organe de conducere ale acestora, precum şi delegaţii care le vor reprezenta la Conferinţa Naţională. Se poate afirma cu certitudine că în perioada care a trecut de la ultima Conferinţă Naţională, din anul 2009, acţiunile şi realizările care au marcat activitatea A.N.C.M.R.R.sunt mai numeroase şi mai consistente ca oricând. Acestea vor constitui aliniamentul faţă de care va fi proiectată activitatea viitoare a acestei structuri asociative cu vocaţie naţională.

      Suntem convinşi de eficienţa celei de a 7-a Conferinţe Naţionale a A.N.C.M.R.R, având în vedere în special faptul că pregătirea acesteia a început cu mult timp înainte, deoarece la acest forum al Asociaţiei vor fi supuse dezbaterii şi aprobării documente de importanţădeosebită pentru activitatea viitoare a A.N.C.M.R.R. şi a structurilor sale.

În această apreciere ne bazăm, în mod deosebit pe experienţa acumulată în plan organizatoric în cei 22 de ani de activitate şi pe maturitatea participanţilor la Conferinţă, precum şi ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere, membre ale Asociaţiei pe care aceştia îi reprezintă.ancmrrilfov img2Contăm pe răspunderea cu care delegaţii tuturor filialelor A.N.C.M.R.R. vor promova interesele membrilor pe care îi reprezintă, propunerile, proiectele şi soluţiile, cu care se vor prezenta la acest important forum vor avea darul să dinamizeze întregul evantai al activităţilor pe care A.N.C.M.R.R. le desfăşoară.

     Avem convingerea că cea de a 7-a Conferinţă Naţională a A.N.C.M.R.R. va demonstra încă odată faptul că această structură asociativă ocupă un loc bine definit în societatea românească de azi şi că se bucură efectiv de cele mai bune aprecieri. atât din partea propriilor membri cât şi a instituţiilor statului şi societăţii civile, dat fiind faptul că poate cumula la un nivel superior energiile pozitive ce-i dau tărie şi unitate.

      Succes deplin celei de a 7-a Conferinţe Naţionale A.N.C.M.R.R.!

Rezerva Oştirii Române EDITORIAL