Adunarea Generala a Asociatiei

Potrivit Statutului A.N.C.M.R.R. , in data de 03 aprilie 2014, in sala de festivitati a Casei de Cultura din orasul Voluntari, a avut loc Adunarea Generala a cadrelor militare in rezerva si in retragere, filiala judetului Ilfov.

Membrii asociatiei noastre, prezenti la aceasta manifestare importanta, au avut bucuria si onoarea de a avea in randurile lor, in calitate de invitati, pe: – presedintele A.N.C.M.R.R. domnul General cu 4 stele(r) Prof.univ.dr.Mihai ILIESCU,

                                          – comandor Alexandru Constantin, membru in Biroul Permanent Central al A.N.C.M.R.R. – responsabil cu problemele juridice.

Ordinea de Zi a adunarii a cuprins: – Analiza activitatilor pe perioada 11 aprilie 2013- 03 aprilie 2014;

                                                           – Obiectivele si sarcinile pentru perioada urmatoare;

                                                            – Situatia financiar-contabila pe anul 2013;

                                                             – Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014;

                                                             – Raportul comisiei de cenzori;

                                                             – Discutii;

Raportul comitetului executiv al Asociatiei a fost prezentat de catre presedintele colonel(r) ing. Ionita Stelica, unde a analizat stadiul indeplinirii activitatilor pentru perioada 11 aprilie 2013- 03 aprilie 2014 , si a stabilit sarcinile si obiectivele pentru perioada urmatoare.

Comitetul executiv , membrii asociatiei noastre prezenti la adunare, au apreciat in unanimitate oportunitatea demersurilor intreprinse de catre Biroul Permanent al A.N.C.M.R.R., in special al domnului General (r) Prof.univ.dr.Mihai ILIESCU, care a actionat cu hotarare pentru rezolvarea  problemei  pensiilor militare.

Participantii prezenti au aprobat lucrarile prezentate si discutiile purtate, angajandu-se sa duca la indeplinire obiectivele fixate pentru perioada urmatoare, precum si sa respecte deviza Asociatiei „Patrie – Onoare – Demnitate”.

 

 

img2 ANCMRRILFOV

img4 ANCMRRIlfov

img1 ANCMRRILFOV

 

img3 ANCMRRIlfov