Adunarea Generală a Filialei ILFOV a A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza”


            Joi,11 aprilie ora 12, a avut loc la Casa de Cultura din orasul Voluntari, Adunarea Generală pentru dare de seamă și  alegerea noului organ de conducere pentru următorii patru ani a Asociației Județene Ilfov  a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere “Alexandru Ioan Cuza”.

          La eveniment au participat in calitate de  invitaţi:  – din partea Consiliului  Director a A.N.C.M.R.R. gl. brg.ing.(r)  Garlea Gheorghe, gl. brg.ing. (r) Cristache Gheorghe;

                                                                                              – din partea filialei Sectorului 6 a A.N.C.M.R.R. col. ing.(r) Tamba Stefan ;

                                                                                              – din partea Consiliului Local al orasului Voluntari  si presedinte al Asociatiei Seniorilor din orasul Voluntari domnul Vasile Tautu;

          Desfasurata o dată la patru ani, la incheierea mandatului comitetului si biroului permanent , Adunarea Generală din acest an a prelungit in unanimitate de voturi mandatul președintelui Col.ing.(r) Ionita Stelica și a ales prin vot componenta Comitetului Director al Asociației Județene Ilfov  a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere “Alexandru Ioan Cuza”.

          Raportul de activitate susţinut de catre domnul col.ing.(r) Ionita Stelica, Preşedintele Filialei Ilfov a A.N.C.M.R.R. a analizat stadiul îndeplinirii sarcinilor pe perioada de la primirea mandatului si pana in prezent , structura organizatorică, protecţia socială a cadrelor militare în rezervă şi în retragere . De asemenea, au fost prezentate și obiectivele pentru perioada următoare, în intervalul 2013-2017. A evidenţiat necesitatea creşterii numărului de cadre militare în rezervă şi în retragere, prin atragerea de noi membrii, atât dintre cei care încă nu s-au înscris în asociaţie, cât şi din rândul soţiilor cadrelor militare.

          Sedinta a  continuat cu prezentarea situației economico-financiare a Asociației, sustinuta de catre domnul lt.(r) Mitroi Marian, iar domnul Lt.col. (r) Romeo Marcon a prezentat Raportul Comisiei de Cenzori.

          În continuare, discuţiile putate au evidenţiat necesitatea unirii forţelor tuturor membrilor Asociației Județene Ilfov  a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere “Alexandru Ioan Cuza “ pentru ca aceasta să fie cu adevărat o forţă demnă de a fi luată în seamă atunci când se dezbat probleme ce privesc viaţa cadrelor militare în rezervă şi în retragere sau când potenţialul creativ al asociaţiei poate sluji intereselor locale sau naţionale.

La această adunare generală au participat un numar de 63 de membrii ai Asociației și soții ale fostelor cadre militare, acum în rezervă și în retragere.

 

ancmrrilfov-img2

ancmrrilfov-img3

ancmrrilfov1

ancmrrilfov-img4

ancmrrilfov-img5