COLABORARE

COLABORAREA  A.N.C.M.R.R.

CU STRUCTURILE SIMILARE DIN SISTEMUL APARARII ORDINII PUBLICE SI SIGURANTEI NATIONALE

Maior(r) Ion Daniel – Departamentul militar al A.N.C.M.R.R.

          Colaborarea cu asociatiile similare ale cadrelor militare in rezerva si in retragere din Sistemul de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala, a constituit o preocupare permanenta a conducerii asociatiei, cerinta cuprinsa si in Statutul A.N.C.M.R.R. , menita sa conduca la realizarea de contacte si schimburi de experienta cu acestea, la cunoasterea reciproca a scopurilor si obiectivelor proprii , ale fiecarei structuri.

          Pe parcurs, dupa depasirea perioadelor de cunoastere reciproca , au aparut si s-au dezvoltat premisele unor colaborari stabile, in vederea atingerii unor scopuri comune ale cadrelor militare in rezerva si in retragere , in special cele privind protejarea drepturilor legitime ale acestora.

          In prezent aceasta colaborare exista si se manifesta pe directii de actiune, astfel : colaborarea in vederea sustinerii unor actiuni comune pentru obtinerea sau apararea unor drepturi;  consultari colective si bilaterale, in scopul formularii unor puncte de vedere privind abordarea problemelor de interes comun; prezentarea de propuneri , proiecte de modificare sau completare a unor legi sau acte normative specifice cadrelor militare in rezerva si in retragere si familiilor acestora; informari reciproce privind modul de interpretare a legislatiei ; cunoasterea unor initiative si activitati desfasurate de fiecare asociatie; cunoasterea si crearea in societatea civila a unor opinii favorabile acestei categorii sociale; actiuni descentralizate , pe diferite planuri si la diferite organisme, in interesul comunal cadrelor militare in rezerva si in retragere; schimb de experienta privind cooperarea asociatiilorsi filialelor acestora , pe linia protectiei sociale si asistentei medicale.

          ANCMRR- MediaAvand in vedere diversitatea obiectivelor si prevederilor statutare, precum si a reglementarilor in baza carora functioneaza aceste asociatii, a numarului de membrii si, in general , a specificului fiecaruia dintre ele, conducerea A.N.C.M.R.R. a opinat si a obtinut acordul conducerilor asociatiilor similare din Sistemul de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala, ca aceste relatii de colaborare sa aiba la baza principiile independentei si democratiei si respectarii personalitatii juridice a fiecarei asociatii in parte.

In virtutea acestor principii , activitatea de cooperare functioneaza pe baza unor protocoale intocmite anual si pe baza unor intelegeri , programe de lucru si de colaborare pe diferite problematici.

          Presedintii si conducerile asociatiilor participa la intalniri semestriale si anuale , iar atunci cand situatia o cere , ori de cate ori este nevoie. Pentru urmarirea modului de realizare a masurilor stabilite a fost creat Grupul de coordonare si indrumare operativa, organism de lucru care se intruneste semestrial sau atunci cand apar probleme urgente sau deosebite si care pregateste intalnirile presedintilor si ale conducerilor asociatiilor din sistemul la care am facut referire.

          Din cele aratate mai sus rezulta ca activitatea acestor structuri asociative are la baza interesul comun al acestora.

          In cadrul acestor relatii au fost si situatii in care A.N.C.M.R.R. nu a raspuns la unele solicitari de colaborare sau de organizare a unor actiuni ale unora dintre parti , au fost situatii in care nu s-au agreat sau acceptat toate ideile propuse , fie ca au fost apreciate ca inoportune , fie ca nu reprezentau interesele tuturor asociatiilor . Motivele unor neparticipari constau si in faptul ca intre asociatiile care coopereaza sunt unele deosebiri , rezultate din statutul si obiectivele asumate , din reglementarile si legislatia specifica ministerelor si structurilor din care provin membrii acestora ,natura relatiilor cu societatea civila, numarul filialelor si al membrilor acestora.

Cooperarea A.N.C.M.R.R. cu asociatiile cadrelor militare din Sistemul de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala , constituie un domeniu tratat cu mare atentie de reprezentantii acesteia , fiecare intalnire fiind temeinic pregatita , asigurata o documentatie precisa si reala, formulate propuneri si gasite solutii realiste.

          In cadrul aparatului de lucru al A.N.C.M.R.R. este creat Departamentul de colaborare cu asociatiile similare, cu atributii precise privind modalitatile si problematica acestei colaborari , aflat permanent in legatura cu Grupul de coordonare si indrumare operativa.

          In ultima perioada , dominata de incercarile repetate de incalcare a drepturilor legal obtinute , cooperarea cu si dintre asociatiile similare a cunoscut o intensitate deosebita.

Articol publicat in revista „Rezerva Ostirii Romane”